• Om vores forskning Om vores forskning
    Om vores forskning
    Forståelse af den danske industris parathed og omstilling mod en cirkulær økonomi

Forskningen

MATChE er et forskningsprojekt, hvis hensigt er at støtte dansk industri i omstillingen mod cirkulær økonomi. MATChE sigter efter at vurdere industriens nuværende parathed til Cirkulær økonomi og arbejder på at etablere effektive ruter til at omstille virksomheder fra en lineær til en cirkulær økonomi med det mål at skabe jobs og forøge industriens konkurrenceevne og vækst.

Denne indsats er understøttes gennem MATChE platformen, hvor virksomheder kan vurdere deres parathed i at implementere cirkulære initiativer og få vejledning og støtte i deres omstilling.

MATChEMATChE

Mål

I MATChE projektet sigter vi efter at nå bredt ud, mens vi opnår indsigt fra specifikke virksomheders cases.


100
Virksomheder

10
Accelerator programmer

500
Aktive brugere

Konsortiet

MATChE projektet er støttet af Industriens Fond og ledet af Danmarks Tekniske Universitet sammen med konsortium partnerne; Dansk Industri, Chora Connection og Miljøstyrelsen.

De fire partnere engagerer sig i co-creation og vidensdeling og bidrager med ressourcer til at effektivt hjælpe støtten til virksomheders omstilling mod en cirkulær økonomi og til at sikre et længerevarende positivt fodaftryk på samfundet.

Forsknings-teamet

Tim C. McAloone Tim C. McAloone
Professor
DTU

Daniela Pigosso Daniela Pigosso
Lektor
DTU

Kontakt os

Advisory board

Venligst log ind på din konto

Ny på myLOOP?

Denne hjemmeside bruger cookies og andre sporingsteknologier til at hjælpe med navigation og din mulighed for at give feedback, analysere dit brug af vores produkter og tjenester, hjælpe med vores marketingindsats og levere indhold fra tredjepart. Brugsbetingelser.