Så hvad er
Cirkulær
Økonomi
?

Cirkulær Økonomi opfattes i stigende grad som en central tilgang til at operationalisere målsætninger og understøtte omstillingen til et bæredygtigt samfund, ved at forøge konkurrenceevnen, den økonomiske vækst og bæredygtigheden i flere dele af det moderne samfund.

Den defineres af Ellen MacArthur Foundation som:

en økonomi, der tilvejebringer adskillige mekanismer til værdiskabelse, som er afkoblet fra forbruget af begrænsede ressourcer.

Men hvorfor er det så vigtigt?

HVORFOR stræber vi efter Cirkulær Økonomi?

Samfundet som vi kender det følger en lineær økonomi med en "tag, fremstil, forbrug, smid væk"-kultur, hvilket betyder, at vi så at sige "låner" kapacitet fra fremtidige generationer. Denne adfærd er uholdbar og viser allerede nu sine negative effekter.

Formålet med Cirkulær Økonomi er at bryde vores lineære vaner ved at følge grundlæggende principper om afkobling af værdiskabelsen fra forbruget af begrænsede ressourcer. De foreliggende eksempler på Cirkulær Økonomi viser allerede et stort forretningspotentiale for virksomheder, hvad angår både ressourceeffektivitet og afkobling af forretningsvækst fra CO₂-aftryk.

 • Ressourcemangel

  Den lineære økonomi, som vores samfund i øjeblikket bygger på, fører alt for ofte til problemer som følge af vores "tag, fremstil, forbrug og smid væk"-kultur.

  Som globalt samfund forbruger vi i øjeblikket omkring 1,7 gange klodens bæreevne - og for mange lande er dette tal meget værre.

  Stadigt flere råstoffer defineres som kritiske råstoffer på grund af deres afgørende betydning for moderne teknologier og økonomier - og dermed stiger samtidigt risikoen for forsyningsproblemer i fremtiden.

 • Klimaforandringer

  Klimaforandringerne er for øjeblikket verdenssamfundets største fokusområde. Der er bred enighed blandt De Forenede Nationer om, at verdenssamfundet bør forsøge at begrænse den globale opvarmning til et godt stykke under 2, helst 1,5 grader Celsius, sammenlignet med det præindustrielle niveau.

  Omstilling til Cirkulær Økonomi skønnes at kunne skære næsten 50% af det menneskelige CO₂-aftryk (det indirekte mål for emissionerne fra fossile brændstoffer, der forårsager klimaændringer).

 • Stigende toksicitet

  Vores indgroede lineære tankegang får os til at tro, at vi bare kan smide tingene væk, når vi er færdige med dem. Men ‘væk’ findes ikke i virkeligheden...

  Et eksempel på vores køb-smid-væk-kultur er havplastik - affaldsplastik, der ledes gennem verdens vandveje og ud i havene.

  Det anslås, at hvis vi fortsætter med at producere plastaffald i den takt, vi har gjort det i de seneste årtier, vil der i 2050 være mere plastik i havene, målt i vægt, end der er fisk i havene. Og vi spiser de fisk, der spiser de fisk, der spiser de fisk, der spiser plastikken.

 • Tab af biodiversitet

  Ifølge forskningen er vi på vej ind i den sjette masse-uddøen af Jordens arter, hvor omkring 75% af de nuværende dyrearter er i fare for at forsvinde inden for de kommende 300 år. Det unikke ved denne uddøen er, at det er os mennesker, der er skyld i den.

  Europakommissionen anslår, at 90% af tabet af biodiversitet skyldes udvinding og forarbejdning af ressourcer. Den nuværende grad af cirkulær materialeanvendelse anslås i EU at være 11,8%. Vores stigende forbrug og manglende evne til at cirkulere bidrager direkte til den svindende mangfoldighed af liv på vores planet.

HVAD er Cirkulær Økonomi?

Den Cirkulære Økonomi søger at overholde de planetære grænser ved at hæve andelen af fornybare eller genanvendelige ressourcer, sænke forbruget af råstoffer og energi, og således reducere emissioner og materialetab.

Der er mange måder at opnå cirkularitet på, lige fra nye forretningsmetoder, over cirkulær produktudvikling og
-produktion, til cirkulering af udtjente produkter på produkt-, komponent- eller (i sidste ende) materialeniveau.

HVORDAN opnår vi Cirkulær Økonomi?

For at opnå en Cirkulær Økonomi, er der behov for en grundlæggende ændring af tankegangen i virksomheden, hele vejen fra de strategiske beslutninger, der træffes for virksomheden og dens værdikæde, over de taktiske måder at lede og sætte mål for virksomheden på, til de daglige aktiviteter med at designe, udvikle og anvende cirkularitetsprincipper.

ready2LOOP kan hjælpe dig til at forstå din virksomheds nuværende cirkulære parathed, som er afgørende for at planlægge en vellykket omstilling til øget cirkularitet. Vi kan også hjælpe med din systematiske omstilling til Cirkulær Økonomi.

HVEM skal involveres i processen?

Alle! Den forandring vi skal gennemgå er så grundlæggende, at det kræver deling af viden og input blandt så mange forskellige folk som muligt, både inden for egen virksomhed og på tværs af værdikæden.

ready2LOOP-platformen er tiltænkt at inddrage så mange forskellige kolleger i jeres virksomhed som muligt - faktisk giver vi jer et mål for, I hvor høj grad de forskellige funktioner i virksomheden er repræsenteret.

Desuden hjælper vi jer med at engagere hele virksomhedens værdikæde, så gode idéer og intentioner bliver til konkrete handlinger.

HVORNÅR går vi i gang?

Begynd i dag! Den 100% cirkulære virksomhed findes endnu ikke, så der er stadig noget enhver virksomhed kan forbedre.

Vi har designet ready2LOOP-platformen så du selv kan starte med en enkelt cirkulær parathedsvurdering nu - eller I kan arrangere en workshop for hele afdelingen, som startskud for jeres omstilling. Platformen er altid åben, så du kan tilføje og invitere kollegaer, der kan deltage, når de får mulighed for det.

Kom i gang i dag!

Uanset om I ønsker at starte jeres omstilling til Cirkulær Økonomi på egen hånd, eller få hjælp undervejs gennem et Accelerator-forløb, bør I begynde med at vurdere jeres nuværende cirkulære parathed. Log ind og kom gratis i gang!

Få hjælp til at accelerere   Bliv cirkulære

Denne hjemmeside bruger cookies og andre sporingsteknologier til at hjælpe med navigation og din mulighed for at give feedback, analysere brugen af vores produkter og tjenester, hjælpe med vores marketingindsats og levere indhold fra tredjepart. Brugsbetingelser.