En del af et
større
KREDS­LØB

Ingen virksomhed kan opnå en Cirkulær Økonomi alene. Vi er alle dele af et større kredsløb i vores værdikæder.

I ready2LOOP har vi defineret 7 nøglelag i værdikæden for at fremstillingsvirksomheder kan foretage en vellykket omstilling til Cirkulær Økonomi.

Hvis I f.eks. er en komponentproducent, er I afhængige af jeres materialeleverandør for at træffe mere cirkulære valg, mens jeres handlinger har direkte indflydelse på jeres kunders valg (dvs. produktproducenterne).

ready2LOOP gør jer ikke blot i stand til at implementere Cirkulær Økonomi i jeres egen virksomhed, men også til at hæve den samlede parathed i hele jeres værdikæde, både opstrøms og nedstrøms.

Og I kan gøre det gratis.

logic provider new icon

Forstå værdikæden

Hold musen over de individuelle værdikædelag for at lære mere om dem og deres tilgængelighed på platformen.

Men hvordan virker det?

Typisk tidsramme: 30-45 minutter

Du starter processen ved at udfylde vurderingen af cirkulær parathed. Vurderingen består af en række spørgsmål på tværs af flere områder af din organisation, for at give et omfattende billede organisationens cirkulære parathed.

På baggrund af disse resultater, genereres en parathedsprofil, der giver dig et overblik over organisationens styrker og svagheder.

Du kan også overveje at arrangere (eller deltage i) en paratheds-workshop sammen med kolleger fra din organisation. Her kan I udveksle eksempler og cases, mens I gennemfører vurderingen af cirkulær parathed i fællesskab.

Tilgængelige funktioner:

  • Parathedsvurdering
  • Benchmarking (ekstern & intern)

Typisk tidsramme: 60-90 minutter

På baggrund af jeres cirkulære parathedsprofil hjælper vi jer med at prioritere og vælge én eller flere dimensioner at fokusere på, i omstillingen til cirkularitet. Det kan enten være en dimension, hvor I kan udnytte, at I er meget parate, eller en dimension, hvor I måske har brug for yderligere forbedringer for at blive parate til omstillingen.

Nøglen består i at bruge denne prioritering som en handlingsplan for, hvor og hvordan I i første omgang ønsker at foretage ændringer i jeres virksomhed. ready2LOOP generer herefter en omstillingsrute, der beskriver de trin og værktøjer, der er nødvendige for at øge jeres parathed til Cirkulær Økonomi.

Tilgængelige funktioner:

  • Organisationsprofilanalyse
  • Prioriteringsforslag

Typisk tidsramme: 1-6 måneder

Her begynder omstillingen! Ved at følge handlingsplan, I lagde som led i omstillingsruten, begynder implementeringen af jeres cirkulære omstillingsstrategi.

Afhængigt af hvor mange dimensioner I vælger at fokusere på, og hvor stor en indsats I har valgt, vil dette trin tage mellem et par uger og et par måneder.

Efter dette trin er det en god idé at opdatere jeres vurdering(er) af cirkulær parathed, for at kunne følge ændringen i parathed og måske definere en ny omstillingsrute.

Tilgængelige funktioner:

  • Vores database med 100+ omstillingsværktøjer

Typisk tidsramme: Langvarige samarbejder

Cirkularitet kan ikke opnås alene. Det er afgørende, at hele værdikæden inddrages for at sikre f.eks. cirkulært optimerede materialer, komponenter der kan opgraderes, en logistikpartner, der kan tage sig af både logistik og returlogistik osv.

ready2LOOP kan hjælpe med at sikre, at I identificerer værdikædepartnere både opstrøms og nedstrøms for jeres virksomhed. Vi kan også hjælpe med samarbejdet mellem værdikædepartnerne, for at sikre, at den cirkulære omstilling er både levedygtig og bæredygtig.

Tilgængelige funktioner:

  • Professionel vejledning fra vores eksperter

Brug for ekstra hjælp?

Når I har gennemført jeres vurdering af cirkulær parathed, kan I kontakte os for at indgå i et Accelerator-forløb (tilgængeligt efter login).

Med et Accelerator-forløb får I personlig hjælp til jeres omstilling fra en af vores konsulentpartnere, så I for alvor kan få præciseret jeres behov og lægge en skræddersyet omstillingsrute til at nå jeres mål.

1 Inddrag nøgleaktører

Typisk tidsramme: 30-45 minutter

I begynder processen med et kort opstartsmøde med en ready2LOOP-certificeret konsulent for at afstemme forventningerne.

På denne baggrund målrettes og planlægges omstillingsprocessen i samarbejde med konsulenten.

2 Cirkulær parathedsvurdering

Typisk tidsramme: 3 timer, on-site

Hvis I beslutter at tage fat på en af vores ready2LOOP-certificerede konsulenter, anbefaler vi, at der organiseres og afvikles en halvdags-workshop med dig og dine kollegaer (20-30 deltagere er typisk et godt tal). I kan vælge om cirkulær parathedsvurderings-workshoppen skal inddrage hele virksomheden, eller fokusere på en specifik forretningsenhed.

Konsulenten bruger relevante cases for jeres virksomhed, til at lede dig og dine kolleger gennem parathedsvurderings-øvelsen, og faciliterer samtidig dialogen om paratheden i virksomheden og/eller forretningsenheden.

3 Reflektér over styrker og mangler

Typisk tidsramme: 30-60 minutter, on-site

Denne øvelse, der normalt afholdes som led i workshoppen om vurdering af cirkulær parathed, fokuserer på at identificere, hvor og hvorfor din virksomhed/forretningsenhed er særligt stærk, og hvor der er mangler, så paratheden kan forbedres.

Onlineværktøjet til vurdering af cirkulær parathed giver et omfattende sæt af anbefalinger til forbedringer, der kan danne grundlag for det forestående arbejde i jeres virksomhed.

4 Identificér forbedringsmuligheder

Typisk tidsramme: 1-2 timer, on-site

Når I kender jeres cirkulære parathedsprofil, herunder jeres styrker og mangler, kan vores certificerede konsulenter hjælpe jer med at prioritere og vælge én eller flere dimensioner at fokusere på, i omstillingen til cirkularitet. Det kan enten være en dimension, hvor I kan udnytte, at I er meget parate (en styrke), eller en dimension, hvor I måske har brug for yderligere forbedringer (en mangel) for at blive parate til omstillingen.

Resultatet af dette trin er, at I ender med at få én eller flere omstillingsruter at følge.

5 Definér en handlings- og køreplan

Typisk tidsramme: 2-3 timer, on-site

Dette trin holdes sædvanligvis som en workshop i sammenhæng med det foregående trin, hvor man identificerer forbedringsmulighederne. Her bygger I videre på de identificerede forbedringsmuligheder og udarbejder en handlingsplan for, hvor og hvordan I i første omgang ønsker at foretage ændringer i jeres virksomhed.

Den handlingsplan, I får udleveret, indeholder de trin og værktøjer, der er nødvendige for at øge jeres parathed til Cirkulær Økonomi, hentet fra vores database med 100+ værktøjer.

Afhængigt af hvor mange dimensioner I vælger at fokusere på, og hvor stor en indsats I har valgt, kan I forvente at den efterfølgende omstillingsproces tager mellem et par uger og et par måneder; det er derfor vigtigt at være omhyggelig og velovervejet med køreplanen.

ready2LOOP forklaret

Neden for kan du finde videoer, der forklarer principperne bag ready2LOOP samt forklarer forløbet mere uddybende.

Kom i gang i dag!

Uanset om I ønsker at starte jeres omstilling til Cirkulær Økonomi på egen hånd, eller få hjælp undervejs gennem et Accelerator-forløb, bør I begynde med at vurdere jeres nuværende cirkulære parathed. Log ind og kom gratis i gang!

Bliv cirkulære

Denne hjemmeside bruger cookies og andre sporingsteknologier til at hjælpe med navigation og din mulighed for at give feedback, analysere brugen af vores produkter og tjenester, hjælpe med vores marketingindsats og levere indhold fra tredjepart. Brugsbetingelser.